Hieronnasta hyvinvointia

Hieronta hoitotapahtumana on onnistunut silloin, kun asiakas kokee saaneensa apua ongelmaansa, lievitystä kipuunsa tai on kokenut jollain muulla tavoin saamansa hoidon edistäneen hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

Tähän lopputulokseen päästään parhaiten asiakkaan ja hierojan välisellä yhteistyöllä kartoittaen ongelmakohdat, valitsemalla oikeat käsittelyt sekä tukemalla hoitoa asiakkaalle annettavilla itsehoito-ohjeilla.

Hierontaan hakeudutaan hyvin monenlaisista syistä, joita voivat olla mm.

  • työn aiheuttama lihaskuormitus ja -epätasapaino (esim. päätetyö, selkää kuormittavat työtehtävät tai virheellisten työasentojen aiheuttamat ongelmat)
  • liikunnan aiheuttamat lihaskireydet, urheiluvammat tai liikuntasuorituksista palautumisen edistäminen
  • päänsärky (huom! migreenikohtauksen aikana hierontaa ei suositella)
  • kehon ääreisosien halvaukset ja reumaattiset sairaudet (nivel- ja lihasreuma, kihti)
  • arpi- ja sidekudosmuodostumien mobilisointi normaalin lihastoiminnan palauttamiseksi
  • rentoutuminen ja stressin ennaltaehkäisy sekä hoito

Mikä sitten hierontaan hakeutumisesi syy onkin, pyrin tekemään parhaani edistääkseni terveyttäsi ja hyvinvointiasi .

Palveluksessasi

Koulutettu hieroja
Jari Luukkonen
Hieronta- ja hyvinvointipalvelu Flexori